FLORIÁN NEZBEDA

Narodil se dne 22. srpna 1893 v Městci Králové.

Jeho mládí bylo jako všech chudých hochů těžké, jeho život byl boj o slušnější místo ve společnosti lidské. Po absolvování měšťanské školy v Městci Králové počal se učiti zámečnictví a později řemeslu obuvnickému. Po svém otci přejal náš Florián lásku k hasičství a již ve svých 18 letech se přihlásil jako činný člen do místního sboru. Navštěvoval pilně hasičské školení a vycvičil se na dobrého a velmi schopného hasiče. Po několikaleté činnosti byl zvolen četařem u sboru a členem župního výboru hasičské župy královéměstecké č. 21. 

Po sloučení župy poděbradské s královéměsteckou byl zvolen velitelem II. obvodu OHJ poděbradské a po dalším sloučení s OHJ nymburskou byl zvolen velitelem III. obvodu OHJ č. 34. V témže roce byl zvolen též velitelem hasičského sboru v Městci Králové, kde byl dlouholetým náměstkem velitele. Jeho život byl plný obětavosti a lásky ke všem bratřím ve sboru i v obvodu i silné lásky ke všemu českému. Jako velitel zasazoval se o bratry v době nasazování hasičů na práce do Německa vší silou, nelitoval žádných obětí a často i v noci telefonicky volával na pomoc br. krajského velitele Víta Švandrlíka. Všemi možnými prostředky hájil bratry, aby nemuseli na práci nenáviděným nepřátelům.

Dne 28. prosince 1944 byl na rozkaz jičínského gestapa zatčen a odvezen k vyšetřování do Jičína. Jeho poslední slova při loučení: "Pro hasičskou věc trpím a věřím, že se brzy sejdeme," byla výrazem jeho pevné víry ve vítězství našeho národa. Po 47 dnech a četných výsleších byl odvezen do Terezína na malou pevnost. 7. května 1945 byl propuštěn a radostně spěchal domů ke své ženě a ke svým bratřím hasičům. Jeho radost však netrvala dlouho. Ze strašného Terezína přivezl si tyfovou nákazu, které v královéměstecké nemocnici dne 20. května 1945 podlehl. Pohřben byl za veliké účasti hasičstva i občanstva dne 23. května 1945 na královéměsteckém hřbitově.

Odešel v něm tichý, nenáročný, národní pracovník a mučedník.

ČEST JEHO SVĚTLÉ PAMÁTCE.