zdroj - p. Velebný, fireart.com, pinterest, SDH Kněžičky, ...

Svatý Florián 

katolický svatý, mučedník, jeden ze Čtrnácti svatých pomocníků Za vlády císaře Diokleciána byl jednou z obětí jeho zásahů čtyř protikřesťanských ediktů z let 303 a 304. V okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum u soutoku Enže s Dunajem, dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florian dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc. Byl zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříct, soud ho vydal do rukou katů. Ti mu dne 4. května r. 304 přivázali na krk mlýnský kámen a hodili do řeky Enže poblíž římské osady Lauriacum.

Svatý Florián je považován za patrona hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů.

V ikonografii je představován obvykle v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru.

Katolická církev si jeho památku připomíná 4. května.